Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Ημερίδα: Κρίση, Αυτοδιοίκηση και Εναλλακτικές Μορφές ΑνάπτυξηςΠ Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Παρασκευή 27 Μαϊου 2011

Κεντρικό Αμφιθέατρο Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Οικονομική Κρίση: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εναλλακτικές Μορφές Ανάπτυξης

Συνδιοργάνωση: Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας & 11ο Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Συντονισμός: Στέφανος Γιακουμάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος

του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

17:00-17:30 Χαιρετισμοί από τη Διοίκηση του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Χαιρετισμός από τον Νικόλαο Τσίτα, Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

17:30-17:50 «Οικονομική κρίση: Οι Συνέπειες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»,

Διονύσης Θωμάς, Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος

Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

Οικονομολόγος και Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Τοπικής

Αυτοδιοίκησης Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

17:50-18:10 «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Τοπική Ανάπτυξη»,

Ιωάννης Μπουλές, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Τ.Ε.Ι.

Καλαμάτας, Δήμαρχος Ναυπάκτου

18:10-18:30 «Πολιτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο»,

Άννα Ωρολογά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Παρατηρητηρίου

Απασχόλησης Ερευνητικής - Πληροφορικής

18:30-18:50 Διάλειμμα

18:50-19:10 «Για ένα Διαφορετικό Μοντέλο Ευημερίας και Ανάπτυξης»,

Θόδωρος Τσέκος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τοπικής

Αυτοδιοίκησης Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών

και Άλλων Πόρων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

19:10-19:30 «Η Διέξοδος από την Κρίση και τις Αιτίες της»,

Ιωάννης Δραγασάκης,

Οικονομολόγος, τ. Υπουργός και Βουλευτής

19:30-20:30 Τοποθετήσεις Συμμετεχόντων - Συζήτηση

20:30 Θα ακολουθήσει εκδήλωση από ομάδα σπουδαστών του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοικητική Μεταρρύθμιση: Αποτέλεσε η κρίση ευκαιρία; Παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης.

Με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης με θέμα « Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης:  Επισκόπηση, ...