Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε και υπογράψτε το αίτημα ενίσχυσης της χρηματοδότησης των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
http://www.eash.eu/openletter2011/index.php?file=openletter.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοικητική Μεταρρύθμιση: Αποτέλεσε η κρίση ευκαιρία; Παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης.

Με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης με θέμα « Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης:  Επισκόπηση, ...