Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε και υπογράψτε το αίτημα ενίσχυσης της χρηματοδότησης των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
http://www.eash.eu/openletter2011/index.php?file=openletter.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Θ.Ν. Τσέκος, Πολυνομία, κακονομία και κράτος, Καθημερινή 15-7-18

Τα φαινόμενα της πολυνομίας και της κακονομίας, αν και στενά συνδεδεμένα με τον νομικό πολιτισμό μιας χώρας, δεν αποτελούν απλώς δικαιικά...