Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Ημερίδα με θέμα: ‘Ο Θεσμός της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση’. Παρασκευή 4 /12/ 2015 16:00, κτήριο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ/ΕΚΠΑ Ακαδημίας 48 & Σίνα

 
Η Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) 
 στο πλαίσιο της Δράσης “Reconnecting Europe to Greece” (RECONEU), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (“Jean Monnet Support to Institutions and Associations”) μαζί με 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Έδρα Jean Monnet του Παντείου Πανεπιστημίου 
(Public Administration & European Integration) 

Η Έδρα Jean Monnet του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(The EU as a Security and Diplomatic Actor), 

διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: 

‘Ο Θεσμός της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση’. 

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16:00, στο κτήριο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ/ΕΚΠΑ Ακαδημίας 48 & Σίνα στον 1ο όροφο 

Η Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) στο πλαίσιο της Δράσης “Reconnecting Europe to Greece” (RECONEU), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (“Jean Monnet Support to Institutions and Associations”) μαζί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις έδρες Jean Monnet του Παντείου Πανεπιστημίου (Public Administration & European Integration) και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (The EU as a Security and Diplomatic Actor), διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: ‘Ο Θεσμός της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση’. Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16:00, στο κτήριο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ/ΕΚΠΑ Ακαδημίας 48 & Σίνα στον 1ο όροφο - See more at: http://www.epees.gr/2014/05/blog-post.html#sthash.qXbLs26S.dpuf
Η Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) στο πλαίσιο της Δράσης “Reconnecting Europe to Greece” (RECONEU), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (“Jean Monnet Support to Institutions and Associations”) μαζί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις έδρες Jean Monnet του Παντείου Πανεπιστημίου (Public Administration & European Integration) και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (The EU as a Security and Diplomatic Actor), διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: ‘Ο Θεσμός της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση’. Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16:00, στο κτήριο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ/ΕΚΠΑ Ακαδημίας 48 & Σίνα στον 1ο όροφο - See more at: http://www.epees.gr/2014/05/blog-post.html#sthash.qXbLs26S.dpuf
Η Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) στο πλαίσιο της Δράσης “Reconnecting Europe to Greece” (RECONEU), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (“Jean Monnet Support to Institutions and Associations”) μαζί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις έδρες Jean Monnet του Παντείου Πανεπιστημίου (Public Administration & European Integration) και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (The EU as a Security and Diplomatic Actor), διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: ‘Ο Θεσμός της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση’. Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16:00, στο κτήριο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ/ΕΚΠΑ Ακαδημίας 48 & Σίνα στον 1ο όροφο - See more at: http://www.epees.gr/2014/05/blog-post.html#sthash.qXbLs26S.dpuf
Η Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) στο πλαίσιο της Δράσης “Reconnecting Europe to Greece” (RECONEU), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ (“Jean Monnet Support to Institutions and Associations”) μαζί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών και τις έδρες Jean Monnet του Παντείου Πανεπιστημίου (Public Administration & European Integration) και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (The EU as a Security and Diplomatic Actor), διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: ‘Ο Θεσμός της Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση’. Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16:00, στο κτήριο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ/ΕΚΠΑ Ακαδημίας 48 & Σίνα στον 1ο όροφο - See more at: http://www.epees.gr/2014/05/blog-post.html#sthash.qXbLs26S.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Call for Papers: "Dealing with wicked problems: Policy capacity and Policy Formulation in an Era of Diminished Certainties" - 5th International Conference on Public Policy (ICPP5) Barcelona 7/2021

  T05P05 - Dealing with wicked problems: Policy capacity and Policy Formulation in an Era of Diminished Certainties   Topic : POLICY FORMULA...