Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Θεόδωρος Ν. Τσέκος, Διαστάσεις μιάς Ολοκληρωμένης Διοικητικής Μεταρρύθμισης


 Θεόδωρος Ν. Τσέκος, Διαστάσεις μιάς Ολοκληρωμένης Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Μάνατζερ, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, τ. 41, 11-12/2016


https://drive.google.com/open?id=0B0LKgzg1TgFKaWxFTWVYZUp5ZUE
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοικητική Μεταρρύθμιση: Αποτέλεσε η κρίση ευκαιρία; Παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης.

Με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης με θέμα « Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης:  Επισκόπηση, ...