Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Argyris Passas, Eva Katakalou: Riders on the Storm. The Cyprus EU presidency

Argyris Passas and Eva Katakalou outline the turbulent history of modern Cyprus and its relations with the EU. They furthermore provide a description and analysis of what the Cyprus EU presidency has achieved.   DOWNLOAD THE BOOK IN PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου οργανώνει  από το έτος 2018-2019 ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακώ...