Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Argyris Passas, Eva Katakalou: Riders on the Storm. The Cyprus EU presidency

Argyris Passas and Eva Katakalou outline the turbulent history of modern Cyprus and its relations with the EU. They furthermore provide a description and analysis of what the Cyprus EU presidency has achieved.   DOWNLOAD THE BOOK IN PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Θ.Ν. Τσέκος, Πολυνομία, κακονομία και κράτος, Καθημερινή 15-7-18

Τα φαινόμενα της πολυνομίας και της κακονομίας, αν και στενά συνδεδεμένα με τον νομικό πολιτισμό μιας χώρας, δεν αποτελούν απλώς δικαιικά...