Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

The Rise and Fall of the Welfare State - Transform Network

Asbjørn Wahl: "The short term aim of the Troika is not economic growth and jobs, it is actually to abolish the welfare state and defeat the trade union movement."  
  Interview with Asbjørn Wahl The Rise and Fall of the Welfare State

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοικητική Μεταρρύθμιση: Αποτέλεσε η κρίση ευκαιρία; Παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης.

Με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης με θέμα « Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης:  Επισκόπηση, ...