Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

The Rise and Fall of the Welfare State - Transform Network

Asbjørn Wahl: "The short term aim of the Troika is not economic growth and jobs, it is actually to abolish the welfare state and defeat the trade union movement."  
  Interview with Asbjørn Wahl The Rise and Fall of the Welfare State

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου οργανώνει  από το έτος 2018-2019 ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακώ...