Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Εκδήλωση με θέμα "Η Ελλάδα από την Κρίση στην Ανάπτυξη"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Θ.Ν. Τσέκος, Πολυνομία, κακονομία και κράτος, Καθημερινή 15-7-18

Τα φαινόμενα της πολυνομίας και της κακονομίας, αν και στενά συνδεδεμένα με τον νομικό πολιτισμό μιας χώρας, δεν αποτελούν απλώς δικαιικά...