Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων : Η Διοίκηση στην Μετά το Μνημόνιο Εποχή 

                                                                                                                                                     
Η Διοίκηση στην Μετά το Μνημόνιο Εποχή  5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων 
Κομοτηνή 28-30/11/13
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
& Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Θ.Ν. Τσέκος, Πολυνομία, κακονομία και κράτος, Καθημερινή 15-7-18

Τα φαινόμενα της πολυνομίας και της κακονομίας, αν και στενά συνδεδεμένα με τον νομικό πολιτισμό μιας χώρας, δεν αποτελούν απλώς δικαιικά...