Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων : Η Διοίκηση στην Μετά το Μνημόνιο Εποχή 

                                                                                                                                                     
Η Διοίκηση στην Μετά το Μνημόνιο Εποχή  5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων 
Κομοτηνή 28-30/11/13
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
& Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοικητική Μεταρρύθμιση: Αποτέλεσε η κρίση ευκαιρία; Παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης.

Με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης με θέμα « Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης:  Επισκόπηση, ...