Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Θ. Τσέκος Διαρθρωτικές Αλλαγές και Διοικητική Μεταρρύθμιση

Διαρθρωτικές Αλλαγές και Διοικητική Μεταρρύθμιση
 
 
Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα "Η Ελλάδα από την Κρίση στην Ανάπτυξη"
που
συνδιοργάνωσαν το ΑΤΕΙ Πελοποννήσου και η  Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

https://drive.google.com/file/d/0B0LKgzg1TgFKVWtsajdseFc2OTg/edit?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοικητική Μεταρρύθμιση: Αποτέλεσε η κρίση ευκαιρία; Παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης.

Με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης με θέμα « Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης:  Επισκόπηση, ...