Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens
Martin Gilens & Benjamin I. Page, “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens”, in Perspectives on Politics, forthcoming Fall 2014

This paper using a multivariate analysis based on a data set of key variables for 1,779 policy issues indicates that economic elites and organized groups representing business interests have substantial independent impacts on U.S. government policy, while average citizens and mass-based interest groups have little or no independent influence. Full paper:  Testing Theories of American Politics, Princeton webpage

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοικητική Μεταρρύθμιση: Αποτέλεσε η κρίση ευκαιρία; Παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης.

Με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης με θέμα « Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης:  Επισκόπηση, ...