Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Ημερίδα «Τοπικοί Θεσμοί, Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & ΤΕΙ Πελοποννήσου


                                                         
                                             Ημερίδα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου           ΤΕΙ Πελοποννήσου
(Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πα.Πελ.)

                         «Τοπικοί Θεσμοί, Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα»
                                   Καλαμάτα, Παρασκευή 30 Μαΐου 2014
                                               
                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.30-12.00: Έναρξη-Χαιρετισμοί

12.00-12.45: Ο ρόλος της Περιφέρειας και των Δήμων
Ομιλητές: Θ. Τσέκος (ΤΕΙΠΕΛ), Μ. Πραβίτα (ΕΚΠΑ), Ευ. Μπιτσάνη (ΤΕΙΠΕΛ), Φ. Παπουδάκη (ΤΕΙΠΕΛ)

12.45-13.45: Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών
Ομιλητές: Δ. Θωμάκος (Πρόεδρος Τμ. Οικ. Επιστ, ΠΑΠΕΛ), Α. Γιαπαλής (Γεν. Επιστ. Διευθυντής ΙΔΕ-ΓΕΕΘΑ), Γ. Κόνδης (Δρ. Κοινωνιολογίας), Σ. Κουπίδης (ΚοιΣΠΕ)

13.45-15.00: Η ανάπτυξη των αγροτοδιατροφικών προιόντων
Ομιλητές: Θ. Βαρζάκας (Προϊστ. ΤΕΤΡΟ, ΤΕΙ ΠΕΛ), Παπαδημητρίου Χ.Κ. ΑΒΕΤ, , Δ.Α. Μανιατάκης (Οικονομολόγος, Μέλος Συμβουλίου ΤΕΙΠΕΛ), Αντ. Παρασκευόπουλος (Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας)

15.00-16.30: Διακοπή

16.30-17.30: Ο ρόλος των ΑΕΙ στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
Ομιλητές: Πρύτανης Παν. Πελοποννήσου, Πρόεδρος Συμβουλίου Παν. Πελοποννήσου, Πρόεδρος ΤΕΙ Πελοποννήσου, Πρόεδρος Συμβουλίου ΤΕΙ Πελοποννήσου

17.30-18.30: Ο τουρισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ομιλητές: Τ. Αγγελίδης (ΠΑΠΕΛ), Β. Σκίντζη (ΠΑΠΕΛ), Ζ. Δερμάτης (ΠΑΠΕΛ), Δ. Μανιάτης (Πρ. Εμπορ. Επιμελ. Μεσσηνίας, Ταξιδιωτικό Τουριστικό Γραφείο), Λ. Παπακωνσταντινίδης (ΤΕΙΠΕΛ)


18.30-19.15: Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Ομιλητές: Π. Λιαργκόβας (ΠΑΠΕΛ), κ. Δημουλάς (Τρ. Πειραιώς), κ. Α. Κοντός (Marathon), Βασίλειος Νταουσάνης (Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΣΜΑ και μέλος του Δ.Σ. ΣΕΣΜΑ)

19.15: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

19.30-20.30: Η ανάπτυξη της καινοτομίας
Ομιλητές: Σ. Τριανταφυλλοπούλου (ΤΕΙΠΕΛ), Αθ. Μάκιος (εταιρία Βασίλης & Αικατερίνη Κοτταρίδη ΟΕ), Φαίη Ορφανού (Mη Κερδοσκοπική Εταιρία ΑΕΛΙΑ- Μέλος Ομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών), Ι. Μπουλές (ΤΕΙΠΕΛ)

20.30-21.15: Η σχέση κεντρικής πολιτικής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ομιλητές: Γ. Διδασκάλου (Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης), Α. Αλεξόπουλος (Παν. Κρήτης), Δ.Π. Σωτηρόπουλος (ΤΕΙΠΕΛ)

                                       Η Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή
Π. Λιαργκόβας (ΠΑ.ΠΕΛ), Τ. Αγγελίδης (ΠΑ.ΠΕΛ), Π. Ευαγγελόπουλος (ΠΑ.ΠΕΛ),                                                                                                                                                                          Θ. Τσέκος (ΤΕΙ.ΠΕΛ), Αθ. Τριανταφυλλοπούλου (ΤΕΙ.ΠΕΛ), Δ.Π. Σωτηρόπουλος (ΤΕΙ.ΠΕΛ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοικητική Μεταρρύθμιση: Αποτέλεσε η κρίση ευκαιρία; Παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης.

Με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης με θέμα « Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης:  Επισκόπηση, ...