Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Θ.Ν. Τσέκος, Πολυνομία, κακονομία και κράτος, Καθημερινή 15-7-18Τα φαινόμενα της πολυνομίας και της κακονομίας, αν και στενά συνδεδεμένα με τον νομικό πολιτισμό μιας χώρας, δεν αποτελούν απλώς δικαιικά προβλήματα, δεν περιορίζονται δηλαδή στην κανονιστική σφαίρα, ούτε εμπλέκουν αποκλειστικά τη νομοθετική και τη δικαστική λειτουργία μιας πολιτείας. Εκπορεύονται, αντίθετα, από τη μορφολογία του ευρύτερου πολιτικοδιοικητικού συστήματος και αφορούν πρωτίστως τον τρόπο άσκησης δημόσιων πολιτικών. Εχουν δε αρνητικές επιπτώσεις στη ρυθμιστική και παροχική παραγωγή των κρατικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου στην καθημερινότητα των πολιτών και στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων....

Θ.Ν. Τσέκος, Πολυνομία, κακονομία και κράτος, Καθημερινή 15-7-18

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παναγιώτης Μαΐστρος ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Παναγιώτης Μαΐστρος ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Μια συνοπτική ιστορική αναδρομή και αξιολόγηση των μεταρρυθ...