Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Solar wars: U.S. Residential Solar Just Beat Commercial Installations For The First Time | ThinkProgress

Solar-friendly policies and incentives are particularly important
for ensuring middle class families are able to adopt solar power for
their homes. And, as a recent analysis
by the Center for American Progress found, it’s middle class families
that are driving the rooftop solar revolution in the U.S., as “more than
60 percent of solar installations are occurring in zip codes with
median incomes ranging from $40,000 to $90,000.”


This revolution is a threat
to utilities’ current business model, since more customers going solar
means they’re buying less electricity from the utility. The result in
several states has been a push by utilities to scale back incentives or
even charge solar customers an additional fee.U.S. Residential Solar Just Beat Commercial Installations For The First Time | ThinkProgress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοικητική Μεταρρύθμιση: Αποτέλεσε η κρίση ευκαιρία; Παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης.

Με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης με θέμα « Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης:  Επισκόπηση, ...