Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διακυβέρνηση, την Ανάπτυξη και την ΕπιχειρηματικότηταΤα δύο ΑΕΙ της Πελοποννήσου διοργανώνουν ένα κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματικότητα, την Διακυβέρνηση και την Ανάπτυξη με δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου διοργανώνουν από το ερχόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2015) ένα κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση»  με δύο εξειδικευμένες κατευθύνσεις: (α) την «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη» και (β) την «Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη».

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μελέτη της αναπτυξιακής δυναμικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η κατανόηση της συμβολής της δημοκρατικής και αποδοτικής διακυβέρνησης αλλά καi της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη.

Η διεπιστημονική αυτή προσέγγιση συνδυάζει την εμβαθυμένη μελέτη των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, των θεσμών και της διοικητικής επιστήμης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το Πρόγραμμα θα δεχθεί ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτητές40 ανά κατεύθυνση.

Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από ειδικές διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση του προγράμματος.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν  μέχρι τις  31/8/2015.

Πληροφορίες:  


  •   Γραμματεία  Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση» Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Θέση Σέχι, Πρώην τέταρτο πεδίο βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ. 2710230123, fax: 2710230139, e-mail: econ@uop.gr, κα Δήμητρα Γιαννακοπούλου).                              


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διοικητική Μεταρρύθμιση: Αποτέλεσε η κρίση ευκαιρία; Παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης.

Με αφορμή τη δημοσίευση της μελέτης με θέμα « Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης:  Επισκόπηση, ...